vypracovanie konceptu riešenia interiéru • rozmiestnenie nábytku, svietidiel, grafické vyjadrenie materiálov
vypracovanie výtvarnotechnického návrhu tvarov • atypických prvkov zariadenia a úprava plôch vo vymedzenom priestore
farebné riešenie •
konštrukčné a materiálové riešenie atypických prvkov

 
grafický dizajnproduktový dizajninteriérový dizajnwebdizajn
 
e-mail