Kreatívne návrhy
logotypy
design manuál
corporate identity (jednotný firemný štýl)
firemné tlačivá (vizitky, hlavičkový papier, prospekty,katalógy, výročné správy, kalendáre...)
inzertné kampane (inzercia v tlačených médiách, bilboardy...)

DTP
príprava do tlače a osvit •
scanovanie obrázkov a diapozitívov •
sadzba •
retuš a digitálna úprava obrázkov •

 
grafický dizajnproduktový dizajninteriérový dizajnwebdizajn
ďalej / forward
 
e-mail